J O N E S Rostislav, zemědělství, Nový Dvůr 90, 691 65 Křepice

V současné době hospodařím na cca 560 ha orné půdy. Naše farma se specializuje převážně na kukuřici, v malé míře pěstujeme také pšenici. Vlastníme řadu strojů pro plynulý chod rostlinné výroby, tudíž jsme po této stránce plně soběstační. Také ve zpracování zrna jsme soběstační, vybudovali jsme sušičku Stela a vlastníme také 6 sil na uskladnění zrnin.

Strojový park průběžně obnovujeme. Na sklizeň kukuřice a pšenice jsme pořídili kombajn CASE IH AF 9120, dále na zpracování půdy používáme Kompaktor - Turbo Chisel TCN 5311, na rozmetání hnojiv vlastníme Terra Gator a na postřik Tecnomu Laser, nedávno jsme také pořídili dvojřádkový secí stroj Great Plains Yield PRO 3025. Takže po stránce zpracování půdy, setí a sklizně jsme také plně soběstační.

V roce 2012 jsem se rozhodl o uznání vlastní honitby Nový Dvůr.

Vlastním 518 ha souvislých honebních pozemků. Pro honitbu však uvádím pouze dostačujících 502 ha a to z důvodu , že mezi pozemky. které vlastním , jsou vklíněny pozemky i drobných vlastníků a v uvedené výměře dosahují méně než 10% honební plochy.

Naše farma zaměstnává 10 stálých zaměstnanců a v sezoně také ještě asi 4-5 brigádníků.